Acil Boşanmak istiyorum Ne Yapmalıyım?

Acil Boşanmak istiyorumAcil Boşanmak istiyorum

Boşanma süreci zor ve karmaşık bir süreçtir. Bu sürecin hızlı ve kolay bir şekilde atlatılabilmesi için her iki eşin de boşanmayı istemesi gerekir. Acil boşanmak istiyorum diyen bireyler açısından açılacak boşanma davasının en kısa sürede atlatılabilmesi için anlaşmalı boşanma yoluna gidilmesi gerekir. Anlaşmalı boşanma, her iki eşin de boşanma yönünde irade gösterdikleri ve boşanmanın tüm koşullarında uzlaştıkları boşanmalardır.

Acil boşanmak istiyorum diyen bireylerin bu isteklerinin yerine gelebilmesi için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, anlaşmalı boşanma şartları öne sürmekte ve tarafların bu şartları yerine getirmelerini talep etmektedir.

4721 Sayılı medeni Kanuna Göre Anlaşmalı Boşanma Şartları

1- Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için, evliliğin en az 1 yılını doldurmuş olması gerekir. Bir yıl dolmadan açılacak olan boşanma davaları çekişmeli boşanma davası olarak yürütülür. Bu nedenle acil boşanmak istiyorum diyen kişilerin anlaşmalı boşanma yoluna gidebilmeleri ancak 1 yılını doldurmuş evliliklerde mümkündür.

2- Anlaşmalı boşanma yöntemi ile tarafların evliliği kısa sürede sonlandırabilmeleri için boşanmanın hukuki sonuçlarında uzlaşma sağlamaları tek başına yeterli değildir. Medeni Kanun eşler arasında yapılan uzlaşmanın hazırlanacak anlaşmalı boşanma protkolü ile yazılı hale gelmesi ve eşlerin boşanma protokolünü imzalamalarına hükmetmiştir. O yüzden anlaşmalı boşanma protokolü olmaksızın acil bir boşanma yapılamaz.

3-Acilen boşanmak isteyen taraflar açılacak olan anlaşmalı boşanma davası duruşmalarına katılmak zorundadırlar. Medeni Kanun anlaşmalı boşanmalarda duruşmaya katılma durumunu zorunlu tutmaktadır. Taraflardan herhangi birisinin mahkemeye gelmemesi durumunda anlaşmalı boşanma yapılamaz.

Acil Boşanmak istiyorum Ne Yapmalıyım?

En kısa sürede evliliğin bitirilmek istenmesi durumunda eşlerin, hukuki altyapının doğru kurulabilmesi ve gerekli prosedürlerin hızlı bir şekilde işletilebilmesi için boşanma avukatı tutmaları önerilir. Anlaşmalı boşanma avukatı tutularak açılacak olan dava, tek celsede sonuçlandırılabilir. Bu noktada boşanma avukatları, tarafların acil boşanma taleplerinin karşılanması amacıyla hızlı bir süreç yönetimi yaparak en kısa süre içerisinde boşanmanın gerçekleşmesi sağlanabilmektedir.

Acil Boşanmak istiyorum Ne Kadar Sürer?

Açılacak anlaşmalı boşanma davası, sürecin nasıl yürütüldüğüne göre farklı sürelerde sonuçlanabilmektedir. Tarafların ikisinin de boşanma avukatı tutması boşanma davasının 1 2 ay içerisinde sonuçlanmasına olanak sağlayacaktır. Bireysel olarak açılacak boşanma davalarında ise süre, 6 7 ayı bulabileceği gibi, boşanma davasının reddi durumunda yeniden boşanma davası açabilmek için 3 yıl beklenmesi gerekir.

Leave a comment

Your email address will not be published.

*