Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Aldatma Nedeniyle BoşanmaAldatma Nedeniyle Boşanma

Aldatma evlilik içerisinde tarafların birbirlerine olan sadakat yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumudur ve 4721 sayılı Medeni Kanun Aldatma (zina) nedeniyle boşanma davası açılabileceğine hükmetmektedir. Aldatma nedeniyle boşanma davası açacak kişilerin bu süreçte belirli şartları yerine getirmeleri gerekir. Buna göre aldatma olayının öğrenilmesinin üzerinden 6 ay geçmeden aldatma nedeniyle boşanma davası açılmalıdır. Aksi durumda aldatmanın affedildiği kanısı oluşması nedeniyle boşanma davası reddedilir. Diğer yandan aldatmanın üzerinden herhalde 10 yıl geçmiş ise aldatma nedeniyle boşanma davası açılamamaktadır.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davalarında İspat Yükümlülüğü

Aldatma nedeniyle açılacak boşanma davalarında davayı açan kişinin aldatma davranışını ispat etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Aldatmanın ispatı farklı şekillerde yapılabilir. Aldatmaya şahit olmuş kişilerin tanıklığı ile bu davrnaış ispat edilebileceği gibi kredi kartı ekstiresi, fotoğraflar, mesajlar, telefon görüşmeleri… gibi argümanlar da aldatmanın ispatında kullanılabilmektedir. Belirtmek gerekir ki aldatmanın ispatı yapılırken kullanılacak argümanların hukuka uygun şekilde temin edilmiş olması gerekir. Örneğin eve yerleştirilmiş bir gizli kamera vasıtasıyla aldatmanın ispatı yapılamaz. Burada gizli kamera hukuki açıdan delil olarak kullanılamamaktadır. O yüzden aldatmanın ispatı yapılması için bireylerin bu süreçte uzman bir Boşanma Avukatı ile boşanma davasını yürütmeleri önemlidir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Açmak İstiyorum

Aldatma nedeniyle boşanma davası açmak istiyorum diyen bireyler açısından aldatma boşanma nedeni olarak sayılabileceği gibi, aldatma şüphesi de boşanma nedeni olarak sayılabilmektedir. Hukuki açısıdan farklı boşanma sebepleri olan bu iki durum ile ilgili olarak açılacak olan boşanma davası seyri de farklı olmaktadır. Aldatma şüphesiyle açılacak boşanma davalarında temel alınacak hukuki neden güven sarsıcı davranış nedeniyle evlilik birliğinin temelden sarsılması olacaktır. Aldatma (zina) unsurunda ise direk olarak medeni kanunda belirtilmiş özel boşanma nedeni öne sürülebilmektedir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanmanın hukuki süreci oldukça karmaşık bir yapıdadır. Bu noktada bireylerin Aile Hukukuna hakim olmaları gerekir. Süreç içerisinde hukuki prosedürlerin doğru uygulanması boşanma davasının da en kısa süre içerisinde sonuçlanmasını sağlayacaktır. Diğer yandan aldatma nedeniyle boşanma davası açacak kişilerin velayet, mal paylaşımı nafaka ya da tazminat hususlarında hak kaybı yaşamamaları için uzman bir boşanma avukatı tutmaları önerilmektedir.

Aldatma nedeniyle boşanma davası açacak bireyler bu süreçte eşleri ile yukarıda saydığımız boşanma konularında çekişme içerisinde olabilirler. Boşanma davalarında çekişme içerisinde olunulan konularda hak kaybı yaşanmaması için hukuki bilgiye ve tecrübeye ihtiyaç duyulmaktadır.

Boşanma davası açacak bireylerin yetkili mahkemeyi doğru saptamaları, boşanma davası için hukuki sebepleri doğru belirtmeleri ve ispat etmeleri, boşanma davalarından beklenti ve taleplerini ayrıntılı olarak belirtmeleri gerekir.

Leave a comment

Your email address will not be published.

*