Anlaşmalı Boşanma Başvuru Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Başvuru Dilekçesi Nereye Verilir, Anlaşmalı Boşanma Başvuru Dilekçesi Nasıl Hazırlanır, Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Başvuru Dilekçesi

Boşanmalarda eşlerin anlaşmalı olarak evliliklerini bitirebilmeleri için hukuki süreç doğru ve eksiksiz bir şekilde yürütülmelidir. Hukuki süreç içerisindeki en önemli adımlardan birisi de burada davayı açacak olan kişilerin anlaşmalı boşanma başuru dilekçesi hazırlamalarıdır. Anlaşmalı boşanma başvuru dilekçesi açacağınız boşanma davasının iskeletini oluşturacaktır. Bu belgede tarafların kimler olduğu, boşanma davasının nasıl yürütüleceği, boşanma davasını açmak için öne sürülecek hukuki neden gibi temel bilgiler yer alacağından mutlak suretle, anlaşmalı boşanma başvuru dilekçesi doğru şekilde hazırlanmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Başvuru Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanmak istiyorum diyen kişilerin, ilk bilmeleri gereken husus, kanunun belirlemiş olduğu, anlaşmalı boşanma şartlarını yerine getirip getirmedikleri olacaktır. Kanun anlaşmalı boşanma yapılabilmesini 3 şarta bağlar. İlki eşlerin en az bir yıldır evliliği sürdürüyor olmalarıdır. 1 yıl dolmadan eşler anlaşmalı boşanmayacakları için bu durumda anlaşmalı boşanma başvuru dilekçesi yerine çekişmeli boşanma dilekçesi ile dava açmak durumunda kalacaklardır. Diğer bir şart ise eşlerin boşanma protokolü hazırlamalarıdır. Anlaşmalı boşanma başvuru dilekçesi içerisinde hazırlanan protokole atıfta bulunmak daha zengin bir boşanma dilekçesi açısından önemlidir. Anlaşmalı boşanmalarda son şart ise tarafların her ikisinin de davaya katılmalarıdır. Bu üç şartın yerine getirildiğidurumlarda anlaşmalı boşanma başvuru dilekçesi ile dava açılması mümkündür.

Anlaşmalı boşanma başvuru dilekçesi hazırlarken mutlaka uzman bir avukattan destek alınması gerekir. Bu dilekçe içerisinde yapılacak hatalardan birisi de bireylerin gelişi güzel hazırladıkları, hukuki altyapısı olmayan belgelerle dava sürecini yürütmek istemeleridir. Hatalı bir boşanma dilekçesi ile açılacak davalarda, boşanma olması gerekenden daha uzun sürebileceği gibi, usulde yapılacak hatalar dolayısıyla davanın reddi de söz konusu olabilir.

Anlaşmalı Boşanma Başvuru Dilekçesi Nereye Verilir?

Anlaşmalı boşanmalarda hazırlanacak olan dilekçe yetkili Aile Mahkemesine verilir. Eşlerin birlikte ikamet ettikleri resmi yerleşim adreslerinin bulunduğu yere bakan Aile Mahkemesine bu belge verilerek dava süreci başlatılır. Aile Mahkemesi her yerde bulunmayabilir bu durumda Asliye Hukuk Mahkemeleri, Aile Mahkemesi sıfatıyla görevlidir ve Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde anlaşmalı boşanma başvuru dilekçesi Asliye Hukuk Mahkemesine sunulur.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Başvuru Dilekçesi

Avukatsız hazırlanacak olan boşanma dilekçelerinde bireylerin hatalarından kaynaklı sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Özellikle bireyler, adliye çevresinde dilekçe yazımı konusunda hizmet veren kişilerce hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma başvuru dilekçesi ile dava açmaktan kaçınmalıdırlar. Zira bu tür hizmet veren kişiler avukat olmamaları nedeniyle hukuki olarak sorumluluk üstlenmezler. Olası hak kayıplarında hukuki sorumluluğu olmayan bu kişilere hazırlatılacak olan boşanma başvuru dilekçeleri, hak kaybı yaşanması ihtimalini arttıran sebeplerden birisidir. Bunun yerine bireylerin boşanma sürecini bir avukat ile yürütmeleri önerilir. Maddi anlamda avukat tutamayacak olan bireyler, bulundukları şehirdeki barolara başvuru yaparak ücretsiz avukat tahsis edilmesini sağlayabilirler.

Leave a comment

Your email address will not be published.

*