Anlaşmalı Boşanma için Yapılması Gerekenler

Anlaşmalı Boşanma için Yapılması GerekenlerAnlaşmalı Boşanma için Yapılması Gerekenler

Anlaşmalı boşanma için yapılması gerekenler nedir diye merak eden kişiler açısından boşanma sürecinin doğru yürütülmesi en kısa sürede boşanma gerçekleştirilmesini ve bunun yanı sıra boşanmadan doğacak yasal hakların da korunmasını sağlar. Anlaşmalı boşanma için yapılması gerekenler öncelikle bizim tavsiyemiz bu konuda uzman bir boşanma avukatı tarafından destek alınmasıdır.

Anlaşmalı Boşanma için Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma süreç olarak çekişmeli boşanma davalarına nazaran daha kısa sürmektedir. Fakat hukuki sonuçlar açısından bireyler için değişen bir durum bulunmaz. Anlaşmalı boşanmalarda bireylerin süreci doğru yürütmeleri onlara varsa çocuğun velayeti, mal paylaşımının nasıl yapılacağı, nafaka ve tazminat gibi hususlarda nasıl talepte bulununlacağı konularında hukuki anlamda bilgi ve deneyim sahibi olunması gerekmektedir. Aksi durumda hak kaybı yaşanma olasılığı oldukça yüksektir. Anlaşmalı boşanma için yapılması gerekenler düşünüldüğünde bireylerin bu anlamda hukuki desteğe ihtiyaçları vardır.

Anlaşmalı Boşanma için Yapılması Gerekenler – Süreç Nasıl İşler

Anlaşmalı boşanma sürecinin başlatılabilmesi için bireylerin Medeni Kanunda belirlenmiş olan anlaşmalı boşanma şartlarını yerine getirmeleri gerekir. Bu şartlardan ilki tarafların bir yıldan daha uzun bir süredir evli olmalıdır. Bir yıldan kısa evliliklerde anlaşmalı boşanma yapılamaz!

Bir yıldan daha uzun bir süredir evli olan kişiler içinAnlaşmalı boşanma süreci tarafların boşanma dilekçeleri ile birlikte yetkili Aile Mahkemesine (Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi) başvuru yapmaları ile başlar. Anlaşmalı boşanma dilekçesi, bu davanın iskeletini oluşturmaktadır. O yüzden sürecin hızlı ve istenilen şekilde sonuçlanabilmesi için hukuki altyapıya uygun bir boşanma dilekçesi hazırlanmalıdır. Anlaşmalı boşanma için yapılması gerekenler nedir diyen kişilerin hukuki açıdan kusursuz bir boşanma dilekçesi hazırlamaları boşanmanın hızlanmasına olanak sağlar.

Anlaşmalı boşanma sürecinde tarafların istenilen boşanmayı gerçekleştirebilmeleri için yapmaları gereken bir diğer husus ise anlaşmalı boşanma protokolü imzalamaları olacaktır. Boşanma protokolü ise anlaşmalı boşanmaların omurgası olarak nitelendirilebilir. “Boşanma protokolü” içerisinde eşler, hukuki sonuların tümünde hangi koşullarda uzlaştıklarını beyan ederler. Çocuğun velayetinin kimde olacağı, velayeti almayan kişi çocuğu ne sıklıkla görebileceği, evlilik içerisinde edinilen malların nasıl paylaşılacağı, boşanmaya ilişkin bir nafaka ya da tazminat taleplerinin olup olmadığı gibi tüm konularda taraflar uzlaşmak ve bunu protokol içerisinde beyan etmek durumundadırlar. Anlaşmalı boşanma protokolü elle imzalanmalıdır. İmzanın elle atılmadığı boşanma protokolü hukuki açıdan geçersizdir. Taraflar, boşanma protokolünü ister ilk duruşmada isterlerse duruşmadan önce verebilirler.

Anlaşmalı boşanma için yapılması gerekenler içerisinde yerine getirilmesi zorunlu bir diğer durum ise tarafların davaya katılmalarıdır. Gerek boşanma avukatı ile açılan anlaşmalı boşanma davalarında gerekse de avukat olmadan açılan anlaşmalı boşanma davalarında, her iki eşin de boşanma davasına katılmaları zorunludur. Boşanma davasına katılmama söz konusu ise anlaşmalı boşanma gerçekleşmez!

Leave a comment

Your email address will not be published.

*