Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma ProtokolüAnlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma davalarında davanın omurgasını “anlaşmalı boşanma protokolü” oluşturmaktadır. Anlaşmalı boşanma protokolü eşler arasında imzalanmadan anlaşmalı boşanma gerçekleştirilemez. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu da anlaşmalı boşanmak için yerine getirilmesi gereken anlaşmalı boşanma şartları içerisinde, eşlerin boşanmanın tüm hukuki sonuçlarında uzlaşmalarını imzalanacak bir boşanma ptokolü ile beyan etmeleri gerektiğine hükmetmiştir. O nedenle anlaşmalı boşanma protokolü olmaksızın taraflar anlaşmalı olarak boşanmazlar.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü İçerisinde Hangi Konular Bulunur?

Anlaşmalı boşanacak bireylerin hazırlanacak boşanma protokolünde, uzlaşma sağlayacağı konular; varsa çocuğun velayetinin kimde kalacağı, çocukla velayeti almayan ebeveynin hangi şartlar altında ve ne sıklıkla görüşebileceği, boşanmadan sonra yoksulluk ve iştirak nafakası ödenip ödenmeyeceği, boşanma tazminatı ödenip ödenmeyeceği, mal paylaşımının nasıl yapılacağı… gibi bir hukuki sonuç üzerinde mutabık kaldıklarını ayrıntılı bir şekilde beyan etmelidirler. Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde atlanacak herhangi bir durum dava süresini uzatabileceği gibi davanın reddine de neden olabilmektedir. O yüzden hukuki anlamda doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması adına mutlaka uzman bir anlaşmalı boşanma avukatı tarafından destek alınmalıdır.

 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken bireylerin en fazla hataya düştükleri konu, boşanma hukuku ile ilgili bilgi ve deneyimi olmayan kişilerin hazırladığı boşanma protokolü ile davayı yürütmeleri olmaktadır. Özellikle hukuki bilgi ve deneyime sahip olmayan arzuhalciler tarafından hazırlanmış anlaşmalı boşanma protokolü ya da internet üzerinden hazır bulunabilen anlaşmalı boşanma protokolü yarardan çok zarar getirmektedir. Bilinmesi gerekir ki her evlilik içerisinde kendine özgü durumları içerir. O yüzden boşanmayı getiren olaylar dizisi de her evlilikte farklı olmaktadır. O yüzden anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken kişiye özel hazırlanmış anlaşmalı boşanma protokolü ile açılacak dava taraflara avantaj sağlayacaktır.

 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde yer alması gereken unsurlar şu şekilde sıralanabilir;

Hazırlanacak protokol içerisinde eşler çocuğun velayetine ilişkin uzlaşma içerisinde olduklarını beyan etmelidirler. Fakat bilinmesi gerekir ki boşanma davalarında hakimler, çocuğun menfaatleri doğrultusunda karar verirler. O yüzden eşlerin kendi aralarında uzlaşma içerisinde olmaları tek başına yeterli olamayabilir. Bu noktada boşanma protokolünün hukuki çerçevede hazırlanması gerekir.

Velayeti almayan kişinin çocuğu hangi zaman dilimlerinde görebileceği ve hangi şartlarda çocukla görüşebileceği açıkça ifade edilmelidir. Örneğin ayda 2 defa çocuğu görebilme, ayda bir hafta sonu çocuğun velayeti almayan kişide kalabilmesi… gibi durumlar çocukla kişisel ilişki tesis edilebilmesi açısından önemlidir.

Çocuğun velayetini alan kişiye iştirak nafakası (çocuk bakım nafakası) ödenip ödenmeyeceği konusunda tarafların varsa taleplerini beyan etmeleri ve nafaka miktarı konusunda uzlaşma içerisinde olmaları gerekir.

Ödenecek Nafaka miktarları ve nafakanın hangi tarihte ödeneceği anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde beyan edilmelidir.

Anlaşmalı boşanmak isteyen tarafların birbirlerinden tazminat talep edip etmeyecekleri boşanma protokolü içerisinde ifade edilmelidir.

Eşler arasında mal paylaşımı konusunda bir anlaşma var ise bu protokolde yer almalıdır.

Anlaşmalı boşanma davası için ödenmesi gereken yargılama ve vekalet ücretleri gibi giderlerin hangi taraf tarafından karşılanacağı anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde yer almalıdır.

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Boşanma ve Nafaka Hakkında Bilinmesi Gerekenler | istanbulbosanma

Leave a comment

Your email address will not be published.

*