Anlaşmalı Boşanma Şartları

Anlaşmalı Boşanma ŞartlarıAnlaşmalı Boşanma Şartları

Anlaşmalı boşanma yolu ile evliliğini en kısa sürede noktalamak isteyen kişiler, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu içerisinde belirlenmiş olan anlaşmalı boşanma şartlarını yerine getirmelidirler. Anlaşmalı boşanma şartları yerine getirilmediği durumlarda açılacak olan boşanma davası ancak çekişmeli olarak yürütülebilir. Bu da boşanma süresinin daha uzun sürmesine neden olur.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Medeni Kanunda yer alan ve anlaşmalı boşanma gerçekleştirmek isteyen kişilerin yeirne getirmeleri gereken şartlar 3 başlık altında sıralanabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları – 1 Yıl Evli Kalma

Anlaşmalı boşanma şartları içerisinde ilk önce tarafların yerine getirmiş olmaları gereken unsur en az 1 yıllık evlilik süresidir. 1 yıldan daha uzun süren evliliklerde anlaşmalı boşanma yapılabilir. 1 yıldan daha az süren evliliklerde ise anlaşmalı boşanma yolu ile evliliğin bitirilmesi mümkün olmamaktadır. Burada evlilik tarihi nikah tarihinden itibaren başlamaktadır. Nikah tarihinden itibaren 1 yıl geçmesi durumunda anlaşmalı boşanma davası açılabilir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları – Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma şartları içerisinde en önemlisi eşler arasında imzalanması gereken anlamalı boşanma protokolü olmaktadır. Anlaşmlaı boşanma sürecinin omurgası niteliğinde olan anlaşmalı boşanma protokolü tarafların boşanma iradeleri, boşanmadan doğacak olan yasal hak ve taleplerini beyan ettikleri bir sözleşmedir. Anlaşmalı boşanma protokolünün eşler arasında imzalanmaması durumunda da anlamalı boşanma yapılamaz. Boşanma protokolü hukuki açıdan eksiksiz ve doğru bir şekilde yazılmalıdır. Çocuğun velayeti, mal paylaşımı, tazminat, nafaka gibi bir çok husus ayrıntılı olarak belirlenmelidir. O yüzden anlaşmalı boşanma davası açacak kişilerin mutlaka uzman bir anlaşmalı boşanma avukatı tarafından destek almaları önerilmekdir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları – Davalara Katılma Zorunluluğu

Çekişmeli boşanma davasında tarafların duruşmalara katılmaları zorunlu olmamakla birlikte anlaşmalı boşanma davalarında öyle bir zorunluluk vardır. Medeni Kanun anlaşmalı boşanma şartları içerisinde tarafların tüm duruşmalara katılmalarına hükmetmiştir. Davalı ve ya davacının duruşmalara katılmaması durumunda açılmış olan anlaşmalı boşanma davası bir sonraki celseye atılabileceği gibi anlaşmalı boşanma davasının çekişmeli boşanma davasına dönmesine de neden olabilmektedir.

 

Anlaşmalı boşanmak isteyen eşlerin bu süreci doğru yürütmeleri onlara 10 gün ile 2 ay arasında değişen bir sürede boşanmayı getirecektir. Bu anlamda mutlaka anlaşmalı boşanma avukatı tutulması gerekir.

Leave a comment

Your email address will not be published.

*