Anlaşmalı Boşanmalarda Mal Paylaşımı

Anlaşmalı Boşanmalarda Mal PaylaşımıAnlaşmalı Boşanmalarda Mal Paylaşımı

Boşanmalarda mal paylaşımının nasıl yapıldığı sıklıkla merak edilen konulardan birisidir. Boşanma süreci içerisinde hangi eşin hangi maldan ne kadar pay alabileceği, kadının mal bölüşümünden pay alıp alamayacağı gibi boşanmanın maddi sonuçları merak edilen boşanma konuları arasında yer alır. Bu makalemizde anlaşmalı boşanmalarda mal paylaşımı ve mal paylaşım esasları üzerinde duracağız. Öncelikle mal rejimlerinin ne olduğu ve hangi mal rejiminde nasıl bir paylaşım yapılacağı hakkında bilgi vermek daha doğru olacaktır.

Boşanma sürecinde mal paylaşımı yapılırken bağlı olunan mal rejimi esas alınır ve buna göre mal paylaşımı yapılır. Boşanmalarda mal paylaşımı için milat olarak 2002 yılını gösterebiliriz. 2002 yılından önce mal ayrılığı rejimi vardı ve evlilik içerisinde her birey kendi aldığı malların sahibiydi. Bu durum özellikle ev hanımlığının yaygın olduğu ülkemizde kadının ev içerisindeki emeğinin boşanma sürecinde maddi bir anlam ifade etmemesine neden olmaktaydı.

Yaygın olarak toplumumuzda, erkek çalışırken kadın ev işleri ile ilgilenmektedir. Bu da kadının maddi geliri olmadığı için evlilik içerisinde mal edinmesini imkansız kılan bir durumdur. 2002 yılında yürürlüğe giren yasa, kadının ev içerisindeki emeğinin karşılığının olmaması ve bu durumun yarattığı mağduriyeti göz önünde bulundurarak, edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanmasına hükmetmiştir. Edinilmiş mallara katılma rejimi evlilik içerisinde alınan her mal üzerinde iki eşin de hak iddia edebilmesine olanak sağlar. Yani erkeğin bir işte çalışması ile kadının ev içerisindeki emeği 2002 yılında yürürlüğe giren yasa ile, eşit derecede evliliğin devamını sağlayan unsur olarak kabul edilmiştir.

2002 yılından sonra evlenenler açısından, aksi bir sözleşme yapılmaması durumunda mal paylaşımı edinilmiş mallara katılma rejimi esaslarına göre yapılmaktadır. 2002 yılından önceki evliliklerde ise 2002 yılına kadar alınan mallar mal ayrılığı rejimine tabi olurken, 2002 yılından sonra alınan mallar yine edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olmaktadır.

Anlaşmalı Boşanmalarda Mal paylaşımı Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı boşanma yolu ile evliliğini sonlandırmak isteyen kişiler açısından 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, eşlerin, boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde uzlaşma sağlamalarını ve bu uzlaşmayı imzalanacak olan anlaşmalı boşanma protokolü ile belgelemelerini istemektedir. Mal paylaşımı boşanmanın maddi sonuçlarından birisidir. Taraflar evlilik içerisinde edindikleri malların nasıl paylaşılacağı ile ilgili hem fikir olmaları durumunda anlaşmalı boşanma davası açabilirler.

Zira anlaşmalı boşanmalarda velayet, tazminat, nafaka gibi hukuki sonuçlar üzerinde uzlaşma sağlanması tek başına yeterli olmayıp, tarafların anlaşmalı boşanmalarda mal paylaşımı üzerinde de bir uzlaşma sağlamaları gerekir. Bu noktada taraflar kendi aralarında bir uzlaşma ile evlilik içerisinde alınan malların nasıl paylaşılacağına kendileri karar verebilirler.

Anlaşmalı boşanmalarda mal paylaşımı yapılırken taraflar mutlaka uzman bir anlaşmalı boşanma avukatı tarafından destek almalıdırlar. Zira hukuken mal paylaşımının nasıl yapılacağı, hangi eşin mal paylaşımından ne kadar pay alacağı gibi hususlar oldukça karmaşık olup sıklıkla hak kaybı yaşanması durumu ortaya çıkabilmektedir. Anlaşmalı boşanmalarda mal paylaşımı konusu hukuki bilgi ve deneyim gerektirmektedir. O yüzden anlaşmalı boşanmalarda mal paylaşımı konusunda hukuki destek alınması önerilir.

Leave a comment

Your email address will not be published.

*