İlgisizlik Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma

İlgisizlik Nedeniyle Anlaşmalı Boşanmaİlgisizlik Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma

Evlilik içerisinde ilgisizlik durumu en fazla görülen boşanma nedenleri arasında yer almaktadır. Eşlerden birisinin diğer eşe karşı ilgisiz olması, kadının ev işlerine karşı ilgisiz olması, çocuğun bakımına karşı eşin ilgisizliği, erkeğin evi geçindirme konusundaki ilgisizliği, eşlerin ailelerine karşı ilgisizlik gibi farklı şekillerde ortaya çıkabilen bu durum evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olabilmektedir. İlgisizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma yoluna gidecek olan kişilerin bu süreçte açılacak boşanma davası içerisinde hukuki sebep olarak “evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma” unsurunu öne sürmeleri gerekir.

Medeni Kanun’da yer alan boşanma nedenleri arasında ilgisizlik yer almaz fakat. Evlilik içerisindeki ilgisizlik halinin yaratacağı sonuçlar boşanma nedenleri içerisinde yer alabilmektedir. Yukarıda da değindiğimiz gibi ilgisizlik evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan tutum ve davranışlardan birisidir. Bu noktada Medeni Kanun ortak yaşam kurulmasının taraflardan beklenmeyecek şekilde evlilik birliğinin temelinden sarsılması durumunda boşanma davası açılabileceğine değinmiştir. O yüzden İlgisizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma davası açacak kişilerinde bu hususta Medeni Kanunun 166. Maddesini boşanma gerekçesi olarak öne sürmeleri gerekir.

İlgisizlik Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma Yapılabilir Mi?

İlgisizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma yoluna giden eşlerin bu noktada yerine getirmeleri gereken koşullar vardır. Türk Medeni Kanunu anlaşmalı boşanma yapılabilmesi için eşlerde 3 koşul arar. Buna göre öncelikle evliliğin 1 yılını doldurmuş olması gerekir. 1 yıldan kısa süren evliliklerde anlaşmalı boşanma yapılamaz. İlgisizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma yapmak isteyen kişilerin de evliliklerinin 1 yılını doldurmuş olmasına dikkat edilmelidir. Medeni Kanunda yer alan bir diğer koşul ise eşlerin tüm hukuki sonuçlarda uzlaşmaları ve bunu hazırlanacak bir boşanma protokolü içerisinde beyan etmeleridir. Burada tüm hukuki sonuçlardan kasıt velayet, mal paylaşımı, tazminat ve nafaka gibi durumları ifade eder. Son olarak ilgisizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma gerçekleştirmek isteyen bireyler açılacak boşanma davası içerisinde duruşmalara katılmalıdır. Taraflardan herhangi birisinin duruşmaya katılmaması durumunda ilgisizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma gerçekleşmez.

İlgisizlik Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

İlgisizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma yoluna gidecek kişilerin anlaşmalı boşanma dilekçesi ile birlikte yetkili Aile Mahkemesine, dava açmaları gerekir. Boşanma davalarında görevli olan mahkemeler Aile Mahkemesi olup, Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise bu davanın açılması gereken mahkemeler, Asliye Hukuk Mahkeleleridir. Eşler ilgisizlik nedeniyle boşanma dilekçelerini son altı ay içerisinde birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesine verirler.

Bilinmesi gerekir ki, boşanma davası zor bir süreçtir ve hukuki altyapısının doğru kurulması gerekir. Aksi durumda dava süresi yılları bulabileceği gibi boşanma davasının reddi de söz konusu olabilecektir. O yüzden ilgisizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma gerçekleştirecek eşlerin uzman bir boşanma avukatı ile davayı açmaları önerilir.

Leave a comment

Your email address will not be published.

*