Şiddet Nedeniyle Boşanma Davası

Şiddet Nedeniyle BoşanmaŞiddet Nedeniyle Boşanma

Evlilik içerisinde şiddet ülkemizde son yıllarda boşanma davalarına konu olan en önemli boşanma nedenleri arasında yer almaktadır. Özellikle Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet davranışları sonucu boşanma davası artış gösteren boşanma nedenleri arasında yer alır. Medeni Kanun hangi durumlarda boşanma davası açılabileceği konusunda özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenlerine hükmetmektedir. Buna göre şiddet nedeniyle boşanma davası açacak olan kişiler de evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma ya da pek kötü davranış nedeniyle boşanma davası açabilirler.

Şiddet nedeniyle boşanma davası açacak kişiler açısından bu durum farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Eşe karşı fiziksel şiddet uygulanabildiği gibi bu şiddet psikolojik baskı şeklinde de ortaya çıkabilmektedir. Şiddet nedeniyle boşanma davası açacak kişiler, bu anlamda gördükleri şiddeti boşanma davası içerisinde ispat etmek durumundadırlar.

Fiziksel Şiddet Nedeniyle Boşanma

Boşanma nedenleri arasında eşe karşı uygulanan fiziksel şiddet, dayak, darp gibi durumlarda açılacak olan boşanma davası içerisinde şiddete maruz kalan kişinin korunması adına tedbir talep edilebilmektedir. Burada hakim uygulanan şiddetin derecesine, şiddet uygulama yöntemine göre evden uzaklaştırma, şiddet mağduru kişiyle iletişime geçilmesini engelleme, şiddet mağduru bireyin işyerine okuluna yaklaşılmasını engelleme, şiddet mağduru kişinin ailesine ve çevresine yaklaşılmasını engelleme gibi farklı koruma tedbirleri uygulayabilmektedir. Fiziksel şiddet nedeniyle boşanma davası açmak isteyen kişile, maruz kaldıkları şiddeti hastaneden alacakları darp raporu, karakola yapılacak olan suç duyurusu, tanık beyanları ya da farklı bir argümanla ispatlayabilirler.

Açılacak olan boşanma davası içerisinde, fiziksel şiddet uygulayan eş, kusurlu olacak ve nafaka, maddi manevi tazminat, çocuğun velayeti gibi bir çok hususta hak kaybı yaşayacaktır. Burada fiziksel şiddet nedeniyle boşanma davalarında tarafların kendilerini doğru bir şekilde savunması önemlidir. Bilinmesi gerekir ki boşanma davasının açılmasından daha önemli olan davanın hukuki altyapısının doğru kurulması ve sürecin doğru yürütülmesidir.

Psikolojik Şiddet (Duygusal Şiddet) Nedeniyle Boşanma

Psikolojik şiddet yani diğer bir ifadeyle duygusal şiddet, evlilik içerisinde eşlerden birisinin diğer eşe karşı sistematik ve sürekli olarak uyguladığı baskıyı ifade eder, psikolojik şiddet kavramı içerisine bir çok davranış sokulabilir. Örneğin eşin dışarı çıkmasının engellenmesi, eşi boşanmakla tehdit etmek, eşe harçlık vermemek, eşi evden kovmakla tehdit etmek gibi bir çok davranış psikolojik şiddet nedeniyle boşanma davalarına konu olabilmektedir. Burada şiddet nedeniyle boşanma davası açacak olan kişi, maruz kaldığı psikolojik şiddeti de ispat ile yükümlüdür.

Psikolojik şiddet nedeniyle boşanma davası açıldığında birey, yaşadığı durum yüzünden evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ve ortak yaşamın kurulamadığı üzerinde durarak boşanma yönünde hakim kanaati oluşturmalıdır. Bu nedenle, boşanma davası açacak kişiler, mutlaka uzman bir boşanma avukatı ile iletişime geçerek, bu süreçte karşılaşabilecekleri durumlar hakkında bilgi almalıdırlar. Aksi halde boşanma davasının reddi söz konusu olabileceği gibi, boşanmadan doğacak hakların kaybedilmesi ya da boşanma davasının olması gerektiğinden daha uzun sürmesi de söz konusu olabilir.

Leave a comment

Your email address will not be published.

*