Terk Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma

Terk Nedeniyle Anlaşmalı BoşanmaTerk Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma

Evliliklerde ortak hayatın bitirilmesi amacıyla eşlerin birbirinden fiilen ayrılmaları durumunda terk nedeniyle boşanma davası açılabilmektedir. Eşler terk nedeniyle anlaşmalı boşanma yoluna da gidebilirler. Terk nedeniyle anlaşmalı boşanma gerçekleştirecek kişiler bu anlamda öncelikle anlaşmalı boşanma şartlarını yerine getirmelidirler. Anlaşmalı boşanma şartları Kanunda açıkça ifade edilmektedir. Buna göre terk nedeniyle anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için evliliğin 1 yılını doldurması, eşlerin boşanmaya ilişkin tüm hukuki sonuçlarda uzlaşmış olması ve bunu bir boşanma protokolü ile beyan etmeleri, son olarak açılacak davada duruşmalara her iki eşin de katılması. Bu üç şartı yerine getiren kişiler terk nedeniyle anlaşmalı boşanma gerçekleştirebilirler.

Terk Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Terk nedeniyle anlaşmalı boşanma yapacak kişilerin davayı açmaları gereken görevli mahkeme, Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise bu dava Asli Hukuk Mahkemesinde açılabilir. Davanın açılacağı yer ise eşlerin son altı ay içerisinde birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesidir. Terk nedeniyle anlaşmalı boşanma davası açacak kişilerin bu hususta anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlamaları ve davayı bu şekilde açmaları gerekir. Anlaşmalı boşanma dilekçesi açılacak olan davanın iskeletini oluşturur. Diğer yandan dava içerisinde sunulacak olan anlaşmalı boşanma protokolü olmaksızın taraflar anlaşmalı boşanma gerçekleştiremez.

Terk Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma Davasında Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü Medeni Kanunda belirtilmiş anlaşmalı boşanma şartlarından birisidir. Taraflar terk nedeniyle anlaşmalı boşanma gerçekleştirmek istemeleri durumunda mutlaka anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamalıdırlar. Boşanma protokolü hazırlama aşamasında taraflar, müşterek çocuk varsa bu çocuğun velayetini kimin alacağı, boşanma sonrası nafaka ya da tazminat ödenip ödenmeyeceği, evlilik içerisinde edinilen malların nasıl paylaşılacağı gibi tüm konularda uzlaşma koşullarını belirlemiş ve boşanma protokolü içerisinde bu konulara yer vermiş olmalıdırlar. Boşanma protokolü bu süreçte gerekli olan en önemli belgedir. O yüzden terk nedeniyle anlaşmalı boşanma gerçekleştirecek kişilerin bu belgeyi mutlaka uzman bir boşanma avukatı ile hazırlamalıdırlar. Zira bu süreç sonunda taraflar istedikleri anlaşmalı boşanmayı gerçekleştirememenin yanı sıra boşanma sonrası hak kaybı da yaşayabilirler. Bu olasılıklar hukuki sürecin doğru yürütülememesi sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Terk nedeniyle anlaşmalı boşanma davalarında tarafların ikisinin de duruşmaya katılmaları gerekir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda belirlenmiş olan anlaşmalı boşanma şartlarına göre anlaşmalı boşanma davası avukatla ya da avukatsız olarak açılmış olsun, her iki eşin de bu duruşmaya katılmaları gerekir.

Terk Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Terk sonucu anlaşmalı olarak boşanacak kişilerin bu hususta açılacak dava ile ilgili merak ettiği konulardan birisi de bu davanın ne kadar süreceğidir. Anlaşmalı boşanmalarda dava süresi, davanın nasıl yürütüldüğü ve hukuki prosedürlerin nasıl yerine getirildiğine bağlı olarak değişmektedir. Taraflar, uzman bir anlaşmalı boşanma avukatı ile terk nedeniyle anlaşmalı boşanma davalarını yürüterek bu davanın 10 gün ile 2 ay arasında bir sürede sonuçlanmasını sağlayabilirler. Boşanma avukatı tutmak taraflara bu süreçte tek celsede boşanma gerçekleştirilmesi adına mutlak fayda sağlamanın yanı sıra boşanma sonrası yaşanabilecek hak kayıplarını da önleyebilmektedir

Leave a comment

Your email address will not be published.

*